SUBSTANTIVE TERMINATE ÎN -Z TRANSFORMĂ -Z-UL ÎN -J

obraz obraji
cneaz cenji
grumaz grumaji
mânz mânji

ATENȚIE: Alături de alternanța consonantină z/j se mai poate observa și transformarea diftongului -ea în -e

SUBSTANTIVE TERMINATE ÎN Z CARE PĂSTREAZĂ Z-UL LA PLURAL

solz solzi solji
burghez burghezi burgheji
diez diezi dieji
vienez vienezi vieneji
englez englezi engleji
francez francezi franceji
chinez chinezi chinezi
tiz tizi tiji
matroz matrozi matroji

SUBSTANTIVE TERMINATE ÎN –L FAC PLURALUL ÎN –LI

amiral amirali
bemol bemoli
caporal caporali
credul creduli
discipol discipoli
hidrocefal hidrocefali
hamal hamali

ATENȚIE excepții colonel –colonei   coloneli

SUBSTANTIVE TERMINATE ÎN –X SE SCRIU ȘI SE PRONUNȚĂ CU CȘ LA PLURAL

fenix fenicși
linx lincși
ortodox ortodocși/ ortodoxe

SUBSTANTIVE FEMININE TERMINATE ÎN -Ă CARE FAC PLURALUL ÎN -E

paradă parade
uzină uzine
vână vine
copertă coperți
cratiță cratițe
credință credințe
știință științe
conferință conferințe
monedă monede  – există ca variantă și monezi

SUBSTANTIVE FEMININE TERMINATE ÎN -Ă CARE FAC PLURALUL ÎN -I

oglindă oglinzi oglinde
stradă străzi strade
pagină pagini pagine
vină (răspundere „E vina ta.”) vini vine
cunună cununi cunune
aripă aripi aripe
groapă gropi groape
barbă bărbi barbe
regulă reguli regule
școală școli școale
coală coli coale
boală boli boale
roată roți roate

SUBSTANTIVE FEMININE TERMINATE ÎN -Ă/ -E CARE FAC PLURALUL ÎN -URI

leafă lefuri lefi
marfă mărfuri mărfi
treabă treburi trebi
vreme vremuri vremi

 

SUBSTANTIVE FEMININE TERMINATE ÎN -Ă/ -E CARE FAC PLURALUL ÎN -I

gâlceavă gâlcevi gâlcevuri
fabrică fabrici făbrici
nație nații nății
stație stații stății

SUBSTANTIVE TERMINATE ÎN -EE

alee alei
epopee epopei
idee idei
moschee moschei
trahee trahei

SUBSTANTIVE NEUTRE TERMINATE ÎN -AJ FAC PLURALUL ÎN -AJE

aliaj aliaje
ambreiaj ambreiaje
avantaj avantaje
blindaj blindaje
peisaj peisaje
personaj personaje
punctaj punctaje

SUBSTANTIVE NEUTRE CARE FAC PLURALUL ÎN -E ȘI ÎN -URI

defileu defilee (mai rar) defileuri
filtru filtre filtruri
ospăț ospețe ospățuri
refren refrene refrenuri
tambur tambure tambururi
troleu trolee troleuri
turneu turnee turneuri
vârtej vârteje vârtejuri