Povestirea este una dintre cele mai vechi specii ale genului epic, care reînvie, prin evocare, magia unei lumi de demult. Este o narațiune puternic subiectivizată, realizată din perspectiva unui personaj-narator (narațiune homodiegetică), centrată pe acțiune, prezentând fapte spectaculoase. Ca și nuvela, dezvoltă un singur fir epic.

 Dintre caracteristicile fundamentale ale speciei amintim:

  • atmosfera tainică;
  • oralitatea stilului;
  • relația apropiată dintre narator și ascultător;
  • ambivalența timpului (timpul prezent al narării și timpul trecut al evenimentelor evocate).

Vezi SURSE