Predicat nominal exprimă o caracteristică a subiectului și este alcătuit dintr-un v e r b c o p u l a t i v la un mod personal și un n u m e p r e d i c a t i v.

Cele mai frecvente v e r b e  c o p u l a t i v e sunt:

a fi      a rămâne     a însemna      a se face     a ajunge      a ieși 

a părea    a se chema     a deveni

OBSERVAȚIE 1) Verbul a părea la diateza activă este verb copulativ, iar la diateza reflexivă este verb predicativ.

       El părea un copil harnic – PN
       Se pare că va sosi. – PV

2) Verbul a face la diateza activă este verb predicativ, iar la diateza reflexivă este verb copulativ.

Mama face mâncare.   – PV
S-a făcut roșie ca focul. – PN

N u m e l e p r e d i c a t i v exprimă o caracteristică a subiectului, iar v e r b u l             c o p u l a t i v  îndeplinește doar rolul unui instrument gramatical care face legătura dintre NP și subiect.

             SB    PN   NP
Ex. Floarea este albă.

Numele predicativ se apropie foarte de mult de atribut. Prin înlăturarea verbului copulativ, NP devine atribut.

Ex. Floare albă

Numele predicativ poate fi exprimat prin:

a. adjectiv

Elevul este harnic.

b. verb la participiu

Pomii sunt desfrunziți.

c. substantiv în nominativ

Radu este elev.

d. pronume în nominativ

Acesta este el.

e. numeral în nominativ

Ei sunt doi.

f. substantiv în genitiv

Cărțile sunt ale Mariei.

g. pronume în genitiv

Cărțile sunt ale ei.

h. numeral ordinal

El este al doilea.

i. substantiv în acuzativ cu prepoziție

Profesorul este cu elevii.

j. pronume în acuzativ cu prepoziție

Profesorul este cu acesta.

k. adverb de loc cu prepoziție

Florile sunt de acolo.

l. adverb de timp cu prepoziție

Florile sunt de ieri.

m. verb la infinitiv cu prepoziție

Dorința mea este de a învăța.

n. verb la supin

Lecțiile sunt de scris.

OBSERVAȚIE: Identificarea NP solicită o atenție specială, deoarece verbele copulative pot fi și predicate verbale.

Pentru a nu greși la analiză, trebuie procedat astfel:

1. se subliniază verbele și se notează cu P (de la predicat);

2. se află subiectul și se notează cu S;

3. se pune întrebarea ce se spune despre subiect? Dacă la această întrebare răspunde un cuvânt, acesta este NP.

Ex. Zidurile caselor piatră.
La întrebarea Cum sunt zidurile? răspunde de piatră. Prin urmare, de piatră este nume predicativ, deoarece arată o însușire a zidurilor.
Ex. În parc este o statuie.
Este poate fi înlocuit cu există, se află, iar prezența complement circumstanțial de loc indică clar valoarea predicativă a verbului a fi din această propoziție.

Verbul a fi este verb predicativ atunci când are sensul de a se afla, a exista, a se găsi.

O propoziție care nu are predicat se numește eliptică de predicat.

Ex. Vorba multă, sărăcia omului (este sărăcia omului)

ATENȚIE!!! Pentru a nu face confuzie între PN, exprimat prin verbul copulativ a fi și un verb la participiu, și PV, exprimat printr-un verb la diateza pasivă, trebuie verificat cu atenție dacă predicatul are autor al acțiunii, deci complement de agent.

Dacă poate avea complement de agent, predicatul este verbal, la diateza pasivă dacă nu, predicatul este nominal, exprimat printr-un verb copulativ și participiu.

Ex. Copacii sunt desfrunziți. De cine?

Copacii sunt curățați. De cine? – De oameni