DEFINIȚIE: Parte principală de propoziție care exprimă o stare, o caracteristică sau o însușire atribuită subiectului. Existența unei propoziții depinde de predicat.

ÎNTREBĂRI: Predicatul răspunde la întrebările:

Ce face subiectul?
Ce este subiectul?
Cum este subiectul?

FELUL PREDICATULU

Predicatul poate fi:

 

VALOAREA STILISTICĂ A PREDICATULUI:

Epitet: Văzduhu-i aspru, greu și argintat

Comparație: Grădina e ca o poemă dulce.