FORMĂ

[aff.] Subiect + have/has + vb -ed/ vb -3rd form
I have finished my meal.
She has written a letter.
[inter.] Have/Has + subiect +vb -ed/ vb -3rd form?
Have you finished your meal?
Has she written a letter?
[neg.] Subiect + have not/has not + vb -ed/ vb -3rd form
I have not/ haven’t finished my meal.
She has not/ hasn’t written a letter.

UTILIZARE

Present Perfect Simple exprimă:

1. o acțiune care s-a încheiat într-o  perioadă de timp al cărei moment nu este precizat:

They have gone home. – Au plecat acasă. (nu se specifică când)

2. o acțiune trecută, care s-a încheiat recent și ale cărei urmări se pot vedea. Se folosește cu adverbele: just, lately, recently, already, yet, ever, never, often

I have just written two letters. – Tocmai am scris două scrisori.
It has rained recently. – A plouat recent. (urmările se pot vedea)
They have already come. – Au venit deja.
They haven’t come yet. – Nu au venit încă.
Have you ever eaten such a delicious meal? – Ai mâncat vreodată o mâncare așa de delicioasă?

ever, never, often stau mereu după HAVE/HAS

OBSERVAȚIE

  • already se folosește în propoziții afirmative și stă între auxiliar și verbul de conjugat – I’ve already told them. – Deja le-am spus.
  • yet se folosește în propoziții negative și stă la sfârșitul propoziției. – I haven’t told him yet. – Încă nu i-am spus.

În propoziția interogativă:

  • already se folosește atunci când suntem surprinși că acțiunea s-a încheiat. – Have they already arrived? – Deja au sosit? (nu-mi vine să cred)
  • yet – se folosește atunci când ne informăm dacă acțiunea s-a încheiat. – Have they arrived yet? – Au sosit? (nu știu dacă au sosit; mă informez)

3. o acțiune terminată într-o perioadă de timp care nu s-a încheiat. Se folosește cu adverbele de timp today, this week/ month/ year etc.

I have visited my grandparents today. Mi-am vizitat bunicii azi. (ziua nu s-a încheiat)

4. o acțiune începută în trecut care continuă și în prezent. Se folosește cu adverbele since  și for

  • for – perioada de timp
  • since – momentul în care începe acțiunea
I have known him for four years. – Îl cunosc de patru ani.
I have known him since childhood/I graduated college. – Îl cunosc din copilărie/ de când am absolvit facultatea.

ATENȚIE – în această situație, Present Perfect Simple se traduce prin INDICATIV PREZENT

Present Perfect Simple cu since și for se folosește cu verbe care nu pot fi utilizate la aspectul continuu. (know, understand, want, like, hate, love, etc)

OBSERVAȚIE FOR poate fi folosit cu Present Perfect Simple și pentru a exprima o acțiune care s-a derulat pe o perioadă de timp care s-a încheiat în prezent. În acest caz, Present Perfect Simple se traduce prin INDICATIV PERFECT COMPUS.

She has worked in this school for twenty years. – A lucrat în această școală timp de 20 de ani. (Acum nu mai lucrează)