DEFINIȚIE: Pronumele demonstrativ arată că obiectul al cărui nume îl înlocuiește se află aproape sau departe de vorbitor.

Acestea erau gândurile lui în copilărie.
Are doi prieteni buni, Ion și Gheorghe. Acesta din urmă este marinar, iar celălalt este inginer.

CLASIFICARE: Pronumele demonstrativ poate fi:

A) Pronume demonstrativ de apropiere: acesta, aceasta, aceștia, acestea, ăsta, ăștia, asta, astea, cestălalt, cestălaltă, ceștilalți cestelalte.

Pronumele care înlocuiește numele unui obiect de lângă vorbitor 
se numește pronume demonstrativ de apropiere.
Acesta este al meu, iar cestălalt al tău.

                            Aceștia nu au dorit să participe în competiție.

                            Aceasta este cartea pe care am citit-o.

                            Acestea au preluat realizat costumele.

B) Pronume demonstrativ de apărare: acela, aceia, aceea, acelea, ăla, ăia, aia, alea, celălalt, ceilalți, cealaltă, celelalte

Pronumele care înlocuiește numele unui obiect care se alfă mai departe 
de vorbitor se numește pronume demonstrativ de depărtare.
Acela stătea rezemat de un pom.

Aceia se gândeau să plece.

Aceea a cântat foarte frumos.

Acelea sunt florile care îmi plac.

C) Pronume demonstrativ de identificare: același, aceiași, aceeași, aceleași.

Pronume demonstrativ de identificare arată că se vorbește despre un obiect 
despre care s-a amintit anterior.
Același a câștigat premiul întâi.
Aceiași vor pleca în excursie.

Aceeași a a fost desemnată în fruntea clasei.

Aceleași au primit flori.

OBSERVAȚIE Pronumele de depărtare este folosit, uneori, cu forme simplificate

cela celuia, ceia, celeia, celor sau
cel, celui, cea, celei, cei, cele, celor
a c e l a  sau   a c e e a

Pentru a evita confuzia dintre pronumele demonstrativ formele scurte și articolul demonstrativ/adjectival cel, cea, cei, cele, trebuie atenție la context

Articolul demonstrativ însoțește un adjectiv sau numeral făcând legătura dintre aceste părți de vorbire și substantivul pe care-l determină.

Fata cea frumoasă
elevii cei dintâi
Cei doi elevi

Pronumele demonstrativ forma scurtă este urmat întotdeauna de :

a)      Atribut substantival prepozițional

Cel cu securea e un pădurar.

b)     Atribut adverbial

Cea de acolo este o elevă.

c)      Propoziție atributivă

L-am văzut pe cel ce mi-a fost coleg.

Cel ce mai poate fi confundat cu pronumele relativ compus.

VEZI Funcțiile sintactice