Este pronumele care ține locul unei persoane. Are forme accentuate și neaccentuate (atone).

Formele neaccentuate ale pronumelui personal stau numai în Acuzativ și Dativ.

FORMELE ACCENTUATE ALE PRONUMELUI PERSONAL

 N          Ac                    D                              G                       V
Eu       pe mine            mie                               –                           –
Tu       pe tine             ție                                  –                           Tu
El        pe el                  lui             (al, a, ai, ale) lui                    –
Ea       pe ea                 ei              (al, a, ai, ale) ei                      –
Noi      pe noi              nouă                            –                             –
Voi      pe voi              vouă                             –                             Voi
Ei        pe ei                 lor               (al, a, ai, ale) lor                    –
Ele      pe ele               lor              (al, a, ai, ale)lor                       –

 

Exemple de pronume personal în vocativ:

Tu, băiete, cântă!
Voi, cei de-acolo, veniți încoace!

 

FORMELE NEACENTUATE ALE PRONUMELUI PERSONAL

Ac                 D
mă               îmi, mi
te                 îți ți
îl, l               îi, i
o                   îi, i
ne                 ne, ni
vă                  vă, vi
îi, i                 le, li
le                    le, li

OBSERVAȚIE!!! La persoana I și a II-a, singular și plural, pronumele personale nu are forme de genitiv.

ATENȚIE!!!  Lui, ei și lor nu pot fi niciodată adjectiv pronominal. 
Vezi Funcția sintactică a pronumelui personal neaccentuat în dativ

ALTE PRONUME PERSONALE

Pentru persoanele a treia, se mai folosesc formele

dânsul   –   dânșii
dânsa    –   dânsele

Pronumele dânsul este articulat și se poate declina ca orice substantiv.