Pronumele posesiv înlocuiește atât obiectul posedat cât și posesorul.

 Al tău! O Pașă, nu
Al meu e! Pentru calul meu
Mă prind de piept cu Dumnezeu

Pronumele posesiv este precedat de articolul posesiv al, a, ai, ale și are forme

deosebite pentru persoană, gen și număr.

al meu                  a mea              ai mei              ale mele
al tău                    a ta                  ai tăi                 ale tale
al său                    a sa                  ai săi                 ale sale
al nostru               a noastră       ai noștri           ale noastre
al vostru               a voastră         ai voștri           ale voastre

ATENȚIE!!!  La persoana a III-a plural, pronumele posesiv nu are forme proprii, în locul său folosindu-se pronumele personal l o r  în cazul genitiv, plural.

Articolul posesiv la plural are forme cazuale Genitiv-Dativ

alor mei

alor tăi

alor săi

iar pronumele își schimbă forma după genul și numărul obiectului posedat și după persoana posesorului.

Pronumele posesiv  se acordă în număr și în persoană cu numele posesorului și, în același timp, în gen, număr și, uneori, în caz cu numele obiectului posedat.