DEFINIȚIE: Pronumele care ține locul unui lucru sau unei persoane într-o întrebare la care se poate răspunde cu un substantiv sau cu un pronume se numește   p r o n u m e     i n t e r o g a t i v.

 Cine a fost la telefon?
Ce te doare?
Pe cine ai întâlnit?
Ale cui sunt cărțile?
OBSERVAȚII!!!   Pronumele interogativ se folosește mai ales în propoziție şi 
doar în propoziții interogative.

FORME: pronumele interogativ are forme identice pentru singular și plural, masculin, feminin, neutru.

 

N                                      cine?                                ce?

G                (al, a, ai, ale) cui?                               –

D                                       cui?                                   –

Ac                                pe cine?                                ce?

                 (cu, de, la etc) cine?       (cu, de, la etc) ce?

  ADJECTIVUL PRONOMINAL INTEROGATIV

Pronumele interogativ are valoarea de adjectiv pronominal atunci când determină un substantiv cu care se acordă în gen, număr și caz. Are funcția sintactică de    a t r i b u t      a d j e c t i v a l

Care carte îți place?
Câți ani ai?

 OBSERVAȚII

  1. Prin introducerea propoziției interogative în frază, pronumele și adjectivele interogative devin cuvinte de legătură între două propoziții. De aceea, aceste pronume se mai numesc și pronume relative interogative sau adjective relative interogative.
           Eu te întreb ce ai citit astăzi?
            Ce – CD, exprimat prin pronume relativ interogativ
  1. Propozițiile interogative introduse în frază se numesc propoziții interogative indirecte spre deosebire de propozițiile interogative independente numite interogative directe.