DEFINIȚIE: Propoziția circumstanțială de loc îndeplinește funcția de complement circumstanțial de loc, arătând locul unde se petrece acțiunea exprimată de un verb din propoziția regentă.

Ai să pleci¹/ unde zic eu.²/

REGENTUL propoziției circumstanțiale de loc este un verb sau o locuțiune verbală

Am mers¹/ până unde drumul ne permitea.²/
A luat-o razna¹/ încotro vedea cu ochii.²/

PROPOZIȚIA CIRCUMSTANȚIALĂ DE LOC POATE FI INTRODUSĂ PRIN:

1.Adverbe: unde, încotro, oriunde, orișiunde, până unde, acolo, pe acolo

Mergem¹/ unde trebuie.²/
Plecăm¹/ încotro vedem cu ochii.²/
S-apuci¹/ oriunde îți voi spune.²/
Pe unde mergi tu¹/, pe acolo merg și eu.²/

OBSERVAȚIE: pe acolo  este locuțiune adverbială corelată

pe acolo… pe unde

2. Pronume relative precedate de prepoziții (către, spre, pe)

Stătea¹/ pe ce apuca.²/
Pornea¹/ spre care oraș îi plăcea.²/

3. Pronume nehotărâte:

Pe orice piatră se oprea¹/, piciorul îi aluneca.²/

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA

1.Când propoziția circumstanțială de loc stă după regentă, nu se izolează prin virgulă de aceasta.

Turmele s-au oprit¹/ unde iernează.²/

2. Când este așezată înaintea regentei și nu reprezintă un element esențial în frază, ea se desparte prin virgulă de regentă.

Unde sunt păduri întinse¹/, plouă foarte mult.²/

3. Când urmează unui adverb de loc din regentă, propoziția circumstanțială de loc se desparte prin virgulă.

Eu am mers acolo¹/, unde mi-ai spus.²/