DEFINIȚIE Propoziţia circumstanţială de relaţie arată obiectul la care se referă sau se limitează o acţiune sau o însuşire. Acest tip de propoziție este mai rar întâlnită.

În ceea ce privea îmbrăcămintea,¹/ era destul de demodată.²/

PROPOZIŢIA DE RELAŢIE SE INTRODUCE PRIN

a) conjuncţiile dacă, că, să

Dacă e vorba să plecăm,¹/ plecăm şi acum.²/
te fereşti de rău,¹/ n-ai cum.²/

b) pronumele relative ce, ceea ce precedate de prepoziţii

Nu a știut să dea o definiție¹/ a ceea ce prietenia pentru el.²/

OBSERVAȚIE Constucțiile în ceea ce privește se analizează ca părți de propoziție cu funcția sintactică de complement de relație.

În ceea ce privește conținutul tezei,¹/ nu s-au mai făcut modificări.²/

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA

  • când propoziția de relație se află după regentă, nu se desparte prin virgulă
  • când stă înaintea regentie se desparte prin virgulă