DEFINIȚIE: Propoziția subordonată finală arată scopul realizării acțiunii din regentă. Acțiunea din finală este î n t o d e a u n a posterioară acțiunii din regentă.

A depus eforturi uriașe1/ca să își facă o casă.2/

REGENTUL PROPOZIȚIEI FINALE

Regentul propoziției finale poate fi un verb la un mod personal.

Îi ceruse ceasul1/ ca să nu întârzie. 2/

OBSERVAȚIE Subordonata finală poate avea în regentă un corelativ exprimat prin locuțiunile adverbiale de aceea, de-asta, de-aia, pentru aceea sau prin adverbul anume.

Ca să te convingi¹/, de aceea ți-am făcut această demonstrație.²/

PROPOZIȚIA FINALĂ POATE FI INTRODUSĂ PRIN:

Conjuncțiile , ca să, de și locuțiunile conjuncționale în/cu scopul să, pentru ca să

Copiii aleargă la râu 1/ca să se scalde.2/
A venit1/de mi-a cerut o carte.2/
A plecat devreme/ n-o apuce noaptea.2/

OBSERVAȚIE în vorbirea populară, propozițiile finale sunt marcate de unele elemenete de relație să nu care cumva să, ca nu cumva să

Și-a făcut bagajele cu atenție¹/ să nu care cumva să uite ceva.²/
ATENȚIE: pentru a deosebi propoziția finală și cea cauzală trebuie știut faptul că:
- acțiunea din cauzală precedă acțiunea din regentă 
- acțiunea din finală îi urmează acțiunii din regentă.
De aceea te-am chemat¹/ pentru că ai primit o scrisoare urgentă.²/  - cauzală
De aceea te-am chemat¹/ pentru ca să-ți dau o scrisoare urgentă.²/ - finală

TOPICA ȘI PUNCTUAȚIA PROPOZIȚIEI FINALE:

  • Propoziția finală stă de obicei   d u p ă regentă și nu desparte prin virgulă.
 Au sosit mai mulți soldați1/ca să întărească paza 2/.
  • Când se află î n a i n t e de regentă, se desparte prin virgulă.
Ca să îți dau scrisoarea¹/de aceea te-am sunat.2/