1. vreausareusesc1Petele de pe haine se șterg la spălat, petele de pe caracter dispar o dată cu moartea.
 2. E mai ușor de a muta o floare decât de a schimba caracterul.
 3. Omul de caracter este nu numai coerent în purtările lui, dar exprimă individual umanitatea în accepția ei cea mai nobilă. (Călinescu)
 4. Caracterul fără inteligență poate mult, dar inteligența fără caracter nu valorează nimic. (Cicero)
 5. Caracterul se făurește prin deprinderile mărunte și simple ale vieții de toate zilele.
 6. Numai un caracter disciplinat poate ține ordinea. (Förster)
 7. Caracterul este unitatea voinței și a sentimentului.
 8. Fără caracter nu există frumusețe. (Goethe)
 9. Caracterul, în mare și în mic, se reflectă în omul care urmărește în fiece clipă  lucrul pe care se simte în stare să-l facă. (Goethe)
 10. Numesc caracter statornicia unei conștiințe. (Goncourt)
 11. Tânărului să nu-i dai caracterul bătrânului și copilului, caracterul omului în floare; caracterele trebuie potrivite cu vârsta. (Flaccus)
 12. Caracterul constă în tăria hotărârii cu care vrea cineva să facă ceva și pune acel ceva în adevăr în execuție. (Kant
 13. Un caracter într-adevăr searbăd este acela de nu a avea niciun caracter.
 14. Numim caracter o voință care lucrează consecvent și fără șovăire după principii neclintite.
 15. Un caracter e  bun  numai atunci când el se îndreptează după principiile morale bune sau numai după voința rațională (Martig)
 16. Caracterul nu e deci nimic altceva decât cunoștința cea mai desăvârșită posibilă a individualității noastre, în slăbiciunile și virtuțiile ei. (Schopenhauer)
 17. Caracterele nu se formează, ci se scot la iveală prin educațiune rațională. (Slavici) Caracterul e proprietatea ce nu se poate prețui. (Smiles) Cu cât caracterul e mai puternic , cu atât e mai puțin supus statorniciei. (Stendhal)
 18. A avea un caracter solid înseamnă a avea o îndelungată și fermă experiență a deziluziilor și nenorocirilor vieții.  (Stendhal)