1. Un papagal bătrân nu învață să vorbească.
 2. Pomul când e mic se îndreptează. vreausareusesc1
 3. Timpul e cel mai bun educator.
 4. Nu faci din cioară privighetoare.
 5. Omul needucat este ca un corp fără suflet.
 6. Oricare educație, oricum ar fi ea, depinde în mare măsură de valoarea personală a celor care o realizează.
 7. Străduința oricărei educații este să formeze în om o fire tare, hotărâtă, statornică.
 8. Numai educația poate să ne mântuiască de barbarie și sălbăticie (J.G. Fichte).
 9. Omul nu poate deveni om decât prin educație. (IMMANUEL KANT)
 10. O educație bună este izvorul întregului bine în lume.
 11. Omul lipsit de educație nu știe să se servească de libertatea sa. (IMMANUEL KANT)
 12. Educația nu este completă în lipsa unui caracter bun. Relele apucături ale tinerilor vin adesea din reaua educație dată de părinți (MOLIÈRE) Pe care cale a apucat cineva în urma educației , pe aceeași înaintează și mai târziu. (PLATON)

Proverbe, cugetări definiții despre educație, Editura Albatros, București, 1977