1. vreausareusesc1Gând la gând cu bucurie.
 2. Omul dacă se gândește orice i se înlesnește.
 3. Unde e gândul omului, acolo și ochiul vede.
 4. Anevoie a cunoaște ceva ce altul gândește.
 5. Una gândește și alta vorbește.
 6. Gândește întâi, apoi vorbește.
 7. Gândește de azi ce vei mânca mâine.
 8. Gândul nebunului la marginea pământului.
 9. Gânduri multe fără treabă dovedește minte slabă.
 10. Numai pe gândurile noastre suntem deplin stăpâni. (DESCARTES)
 11. A gândi e mai interesant decât a ști – dar nu decât a intui. (J.W. GOETHE)
 12. Gândirea e munca inteligenței, visarea e voluptatea ei. (VICTOR HUGO)
 13. Gândurile bune sunt daruri ale norocului și se știe că norocul face adeseori mai bucuros daruri unui tânăr decât unui bătrân. (G.E. LESSING)
 14. Gândirea este o activitate care mijlocește cunoașterea adevărului. (C. RĂDULESCU-MOTRU)

Proverbe, cugetări definiții despre educație, Editura Albatros, București, 1977