1. vreausareusesc1Onoarea e superioară vieții.
 2. Tu însuți trebuie să ai grijă de onoarea ta.
 3. Onoarea; ea este cel mai înalt bun dintre toate bunurile exterioare (ARISTOTEL)
 4. A onoare înseamnă a manifesta vizibil deferența și respectul.
 5. Chiar la caracterele cele mai bune dorința de onoruri și de mărire adesea a schimbat pe prietenii cei mai buni în dușmani de moarte. (CICERO)
 6. Onorurile au darul că farmecă lumea, alții le disprețuiesc până a le privi ca lucrurile cele mai ușoare și zadarnice. (CICERO)
 7. Onorurile sunt plăcute în adevăr însă întristează când cineva se dezgustă de ele. (EURIPIDE)
 8. Simțământul onoarei este singurul fir de scăpare prin care un om se poate ridica, iar dacă i-l taie cade în apă și se îneacă. (FORESTER)
 9. Cu cât te temi mai mult de dezonoare cu atât mai puțin pe temi de moarte. (HELVETIUS)
 10. Onoarea dobândită este o chezășie pentru aceea pe care trebuie să o dobândim.
 11. Onoarea și rușinea sunt imboldurile ce stimulează mintea mai mult decât orice de îndată ce copilul le poate simț. (LOCKE)
 12. Onoarea e ca și sănătatea, ea nu poate fi născocită și prinsă cu lanțuri. (MAKARENKO)
 13. Onoarea noastră nu e recunoscută decât în lumea în care trăim; gloria din contra aleargă înaintea noastră cu repeziciunea cea mai uimitoare. (SCHOPENHAUER)
 14. Onoarea pierdută nu se mai poate restabili afară numai dacă pierderea ei nu a provenit din eroare, de exemplu din calomnie sau dintre o falsă aparență. (SCHOPENHAUER)
 15. Onoarea nu depinde decât de ceea ce zice și face omul însuși. (SCHOPENHAUER)
 16. Onoarea totdeauna este privită ca un bine în sine și ca ultima țintă spre care se îndreaptă totul. (SPINOZA)

Proverbe, cugetări definiții despre educație, Editura Albatros, București, 1977