1. Există oameni antipatici cu toate meritele lor și alții care plac în ciuda defectelor. (La Rochefoucauld)
  2. Orice simpatie particulară este parțială. (Emerson)
  3. Simpatia este predispoziția de a simți într-un fel asemănător felului de a simți al altuia. (Stendhal)
  4. Simpatia pentru cei răi nu este decât atracția răului. (Teofrast)