Romantismul în literatura română cunoaște trei etape:

I. preromantismul

 • Gheorghe Asachi
 • Ion Heliade Rădulescu
 • Vasile Cârlova
 • Grigore Alexandrescu

II. romantismul de la momentul 1848 – un romantism patriotic, vizionar

 • Nicolae Bălcescu
 • Constantin Negruzzi
 • Mihail Kogălniceanu
 • Dimitrie Bolintineanu
 • Alecu Russo

III. romantismul după momentul 1848 care se prelungește, cu unele ecouri,  spre perioada primului război mondial

 • Alexandru Odobescu
 • Andrei Mureșanu
 • Bogdan Petriceicu Hașdeu
 • Mihai Eminescu
 • Alexandru Macedonski