În literatura română, sămănătorismul și-a găsit expresia în creații de autentică valoare artistică ale unor scriitori precum:

  1. Șt. O. Iosif – poeziile Ciobănașul, Copil sărman, E mult de-atunci
  2. Emil Gârleanu – nuvela Nucul lui Odobac
  3. C. Sandu-Aldea – romanul Două neamuri
  4. Octavian Goga – poezia Nepotrivire
  5. Al Vlahuță – poem alegoric 1907
  6. Duiliu Zamfirescu – nuvelele Spre Costești, Conu Alecu Zăgănescu