Ferdinand de Saussure, lingvist elveţian, considerat părintele lingvisticii moderne, a definit semnul lingvistic ca fiind un produs al relaţiei dintre semnificant şi semnificat

semn lingvistic.bun

Exemplu: casă → semnificantul – c, a, s, ă
                            → semnificatul – spaţiu destinat locuirii

semiotică = ştiinţa care studiază semnele şi codurile