Scriitor aparținând generației pașoptiste, Costache Negruzzi a rămas în literatura română ca întemeietor al nuvelei istorice, cea mai valoroasă dintre creațiile sale de acest gen, neegalată de alt autor român, fiind Alexandru Lăpușneanul.

Nuvela este specia epică în proză cu un singur fir narativ, urmărind un conflict unic, cu un număr de personaje nu prea mare, caracterizate succint. Autorul îți exprimă indirect sentimentele prin intermediul personajelor și povestește prin intermediul naratorului la persoana a III-a.

GENEZA Nuvela Sobieski și românii a fost inspirată de Istoria Imperiului Otoman a lui Dimitrie Cantemir și inclusă în volumul Păcatele tinereții  în 1857.

Nuvela are o structură simetrică, deschizându-se cu drumul spre cetatea Neamțului și se termină tot cu un drum ce se separă în două: cel al moldovenilor care urcă spre munți și cel al polonilor care coboară la vale.

MOMENTELE SUBIECTULUI Expozițiunea fixează momentul acțiunii și locul acțiunii – drumul spre cetatea Neamțului la sfârșit de septembrie 1686, când oastea condusă de Ian Sobieski se retrage în Polonia prin Moldova.Oștenii leșești sunt prezentați gradat, în plină mișcare, detaliile zugrăvind în mod plastic deznădejdea oastei înfrânte, foamea și oboseala, steagurile sunt strânse, armele răsturnate, chipurile triste.

Într-un spațiu tern, lipsit de culoare, duiumul oștii se mișcă lent sugerând starea jalnică a oștenilor.  În fruntea acestei oaste se aflau hatmanii Iablonovski și Potoțki și regele Ian Sobieski, posomorât, gânditor și necăjit de înfrângerea suferită, rănit în orgoliul său de cuceritor.

Intriga o constituie apariția pe sprânceana unui deal a cetății Neamțului, care, trufaș㸠capătă dimensiunea unui personaj legendar prin personificare. Zărind-o, Sobieski, stimulat de lingușirile lui Potoțki, ignoră sfaturile lui Iablonovski de a-și continua drumul, și se hotărăște să atace cetatea.

Desfășurarea acțiunii îl constituie atacul asupra cetății. Privirea autorului pătrunde în interiorul cetății unde nouăsprezece plăieși, dintre care ultimul abia se întorsese de la Iași unde fusese să iscodească înlocuiesc garnizoana trimisă la Fălcii, în tabăra lui Cantemir. În timp ce ultimul venit povestește că leșii au luat drumul spre Cotnari, se aude buciumul care vestește primejdia.  Bătrânul, de care se videa că ascultă toți, dădu ordin să se pregătească de luptă pentru a apăra cetatea.

Tensiunea momentului crește pe măsură ce oastea polonă se apropie de cetate.  Un sol trimis de regele leșesc le cere plăieșilor să închine cetatea în schimbul vieții. Bătrânul refuză demn, și își exprimă hotărârea de a o apăra cu orice preț To ce-i putem da este plumbul din pușce pe care i-l vom trimite noi de pe ziduri. Lupta durează patru zile și aduce pierderi în ambele tabere. Rămași fără merinde și muniție, plăieșii se hotărăsc să închine cetatea, dar cu tocmeală. Ei cer să fie lăsați să plece unde vor voi.  Momentul deschiderii porților cetății produce o surpriză enormă. La vederea numărului mic de moldoveni care s-au opus armatei leșești, Sobieski se simte rănit în orgoliul său și, plin de mânie, vrea să-i spânzure pe supraviețuitori.

Punctul culminant îl constituie scena în care plăieșii, demni și calmi în fața tiradelor mânioase ale lui Sobieski, privesc pregătirile ce se fac pentru uciderea lor. Intervenția hatmanului Iablonovski, plină de curaj și înțelepciune, este cea care va aduce iertarea moldovenilor.

Deznodământul este plasat în umbra bătrânei cetăți. În timp ce leșii coboară la vale spre țara lor, plăieșii urcă în munți, cetatea rămânând singură, ca un bastion al rezistenței ce poartă pe ea semnele tunurilor dușmane ca un simbol al patriotismului moldovenilor.

Stilul narațiunii se remarcă prin unitatea compozițională realizată prin prezentarea armatei polone atât la începutul cât și la sfârșitul nuvelei conferind operei simetrie. Autorul reușește să îmbine într-un echilibru perfect arhaismele cu termenii contemporani și concizia cu sobrietatea, creând atmosfera acelor vremuri.

Deoarece este o operă literară de dimensiuni medii, cu acțiune desfășurată în timp și spațiu și un număr relativ mare de personaje, unele dintre ele complexe, opera Sobieski și românii  este o nuvelă.

Vezi SURSE