Subjonctivul II este folosit mai mult decât Subjonctivul I, atât în limba scrisă cât și în cea vorbită.

Subjonctivul I prezent se folosește

a. în propoziții independente

care exprimă o dorință – încep cu oh that!

  • Oh, that I felt better! – De m-aș simți mai bine!

care exprimă un  sfat, o posibilitate, o dorință în expresiile had better, had rather, would sooner, would rather, ought to, might, could, should, would + infinitiv + acuzativ

  • You’d better send for a doctor.

b. în propoziții subordonate

după construcțiile it’s high time, it’s time, it’s about time

  • It’s  high time you should make up your mind. – E timpul să te hotărăști.

după verbul wish

  • I wish you got a good mark . – Numai de-ai lua o notă bună.

după locuțiunile conjuncționale as if, as though, pentru a exprima simultaneitatea

  • She came running and crying as if the house were on flame.

după locuțiunile conjuncționale even if, even though

  • I shall tell the truth even if it hurt.

în propoziții condiționale, când verbul din principală este la condițional prezent (would + infinitiv scurt)

  • I would tell him if I were you. (type II)