Ienăchiță Văcărescu este, alături de frații săi Alecu și Nicolae, primii poeți din Principatele Române, exponent al luminismului care se manifestă în întreaga Europă, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea

Testamentul în versuri al lui Ienăchiță Văcărescu

Urmașilor mei Văcărești!
Las vouă moștenire
Creșterea limbii românești!
Și-a patriei cinstire.