T E X T 1.

 Nu animalului de gazetă 1/care2/, vrea,3/și tot nu poate înțelege deplin, adică și cu sufletul, și cu inima,2/ci publicului celui mai românesc1/ – către care,4/ori de ascultă5/,ori de nu6/, am căpătat deprinderea4/ vorbim5/se pot da aceste lămuriri.1/                                                                 (Nicolae Iorga, Oameni cari au fost)

 1. PP
 2. AT → 1
 3. Csv → 2
 4. AT → 1
 5. Csv → 7
 6. Csv → 7
 7. AT → 4

Schema este:

schemă 2

Propoziția principală, singura din acest text este: Nu animalului de gazetă […], ci publiculuiceluimairomânesc […] se pot da aceste lămuriri.

ATENȚIE când stabiliți regenta propozițiilor 5 și 6. Aceste două propoziții par incidentale, însă ele sunt în poziție antepusă față de regenta lor să vorbim(publicului) indiferent că ascultă sau nu.

TEXT 2.

Și1/ceea ceimpresiona cu deosebire2/nu erau analogiile de situație și potrivirile de caracter, oarecum prea tari, prea reliefate,1/care nu-mi spuneau mare lucru3/, cât un anumit soi de corespondențe în sensibilitate4/, careînfiorau5/când le descopeream.6/                                                (Camil Petrescu, Patul lui Procust)

 1. PP
 2. PR → 1
 3. AT → 1
 4. PP coordonată adversativă cu 1 (cât erau)
 5. AT → 4
 6. CT → 5

ATENȚIE !!! Predicatul nu erau din PP1 are subiect multiplu analogiile și potrivirile cu care se acordă în număr (nu erau), prin urmare propoziția 2 nu este SB, ci PR

Schema este:

scheme 3