Formele infinitivului în limba engleză:

prezent, aspectul simplu, diateza pasivă

to make – to be made

prezent, aspectul continuu, diateza activă:

to make – to be making

prezent, aspectul continuu, diateza pasivă:

to make – to be being made

perfect, aspect simplu, diateza activă:

to make – to have made

perfect, aspect simplu, diateza pasivă:

to make – to have been made

perfect, aspect continuu:

to make – to have been making