Mișcare culturală cunoscută sub numele de Renaștere sau Umanism a apărut în secolele XIV, XV și XVI întâi în Italia și apoi în întreaga Europă.

TRĂSĂTURI:

  • manifestă interes pentru știință, artă, pentru dezvoltarea armonioasă a spiritului uman, pentru eliberarea omului de constrângeri și manifestarea multilaterală;
  • redescoperă arta antică, greacă și latină;
  • se dezvoltă filozofia, filologia, literatura, pictura, sculptura, arhitectura, astronomia;
  • omul este în centrul universului, armonizându-se perfect cu natura, iar râsul este manifestarea naturală a acestuia.

Vezi SURSE