1.Nuvelele surprind:

fapte și întâmplări dramatice din viața satului (Proștii, Răfuiala), dar și

efectele tragice, pe plan moral, cauzate de primul război mondial (Catastrofa, Ițic Ștrul, dezertor, Calvarul).

Particularități:

  • situații limită în împrejurări ce răstoarnă ordinea firească;
  • oameni blajini, timizi, dar cu explozii de mânie sau de brutalitate;
  • tensiune interioară, notată cu precizie, amplificând efectele dramatice.

2. Romanul social (Ion, Răscoala) prezintă

drama socială a căsniciei țărănești din nevoia vitală de pământ a țăranului;

o frescă a răscoalei țărănești din 1907.

Particularități:

  • roman de aspect monografic, în care satul are o structură socială, determinată de factori economici, tradiție și configurație psihică;
  • eroii se definesc în momente de tensiune dramatică ca produs al vieții sociale;
  • roman de atmosferă. Construcția arhitectonică este realizată prin acumularea de scene și episoade.

3. Romanul psihologic (Pădurea spânzuraților, Adam și Eva, Ciuleandra)

dramă de conștiință inspirată din primul război mondial

Particularități:

  • eroii trăiesc tragic absurditatea războiului;
  • analiză psihologică obiectivă.

 

Vezi SURSE