Prin universul operei sale, Tudor Arghezi se înscrie în contemporaneitatea sa, în problemele ei majore, cu marile semne de întrebare. Există tot ceea ce frământă dintotdeauna existența ființei umane:  un univers țărănesc, clădit pe rosturile muncii plugarului, dătătoare de belșug, un univers al temniței și periferiei umane, un univers al dorințelor firești ale omului, un univers al jocului cu viața și moartea, într-o lume agitată și strâmbă, un univers al vârstelor

Punctul de plecare îl este o percepție neagră a lumii, „cu bube, mucegaiuri și noroi”, în care timpul e „boală”, iar viața „opinteală”, zbatere dramatică în lupta cu nevoia de mai bine

MOTIVE ȘI TEME

  • marile frământări ale ființei umane
De-a v-ați ascuns
De ce-aș fi trist
Ți-e sufletul…
Seară de mai
Natură moartă
  • evoluția omenescului în istorie
Cântare omului
  • condiția socială a omului
Caligula
Flautul descântat
Belșug
1907

Vezi SURSE