Epitet:             codrii de aramă

                          pădurea de argint

                

Comparație:     „Pe un deal răsare luna ca o vatră de de jăratec”

                           „Și se-nalță încet, încet

                                Ca o frunte de poet”

Metaforă: norii sunt de jăratec

                     luna, regină a nopții  

Personificare: „Codrule, codruțule

                               Ce mai faci, drăguțule?”