Verbele auxiliare din limba engleză sunt:

  1. to be – ajută la formarea aspectului continuu și a diatezei pasive
  2. to have – ajută la formarea timpurilor perfecte – Present Perfect și Past Perfect
  3. shall/ will – ajută la formarea viitorului

Verbele auxiliare formează interogativul și negativul prin ele însele – prin inversiunea cu subiectul și adăugarea adverbului de negație not direct auxiliarului.

  • I am a teacher. – I am not a teacher. – Am I a teacher?
  • She has eaten a chocolate.  – She hasn’t eaten a chocolate. – Has she eaten a chocolate?
  • We shall visit you tomorrow. – We shan’t visit you tomorrow. – Shall we visit you tomorrow?

ATENȚIE to do este verb semiauxiliar. Deși ajută la formarea interogativului și a negativului, preluând persoana și timpul verbului, acesta are nevoie de el însuși pentru a forma interogativul și negativul

  • She does business with many companies
  • Does she do business with many companies?
  • She doesn’t do business with many companies.