Verbele care nu pot forma predicatul decât cu ajutorul unui nume predicativ sunt verbe copulative, nepredicative, care nu au un înțeles de sine stătător

Verbul a fi este verbul copulativ cel mai frecvent întâlnit.

Mărul este roșu.
Fata era sora cea mică a prietenei mele.

ATENȚIE Când verbul a fi are sensul de a exista, a se afla și este urmat de un CCL,

Cartea este pe masă.

sau sensul de a se întâmpla:

Dacă te caută e că te iubește.
Şi¹/ dacă norii deşi se duc²/
De iese-n luciu luna,³/
E¹/ ca aminte să-mi aduc
De tine-ntotdeauna.4/

sau în construcțiile următoare, în care iarnă, ceață, dimineață, frig etc. sunt subiecte

E iarnă/  primăvară.    – anotimpuri
E ceață/nor/frig/ger.    –  fenomene ale naturii
E dimineață/ seară.   –  părți ale zilei     
Mi-e frig/ dor/teamă/sete. – senzații sau stări sufletești

atunci este verb predicativ și formează singur predicatul.

Alte verbe copulative sunt: a ajunge, a deveni, a se face, a ieși, a însemna, a părea, a rămâne etc.

VERB VERB COPULATIV VERB PREDICATIV
a ajunge A ajuns1/ce și-a dorit.2/

ce și-a dorit = propoziție predicativă

CCL

A ajuns acasă înaintea noastră.

a deveni A devenit profesor.
a însemna Dacă a luat examenul înseamnă1/ că a învățat mult. 2/

că a învățat mult = propoziție predicativă

CCL

A însemnat pe caiet tot ceea ce ai spus.

a ieși Brioșele au ieșit gustoase. CCL

Toți copiii au ieșit în curte.

a rămâne Au rămas prieteni buni.

Rămâne1/ cum am stabilit.2/

cum am stabilit = propoziție predicativă

CCL

Oaspeții au rămas în grădină.

OBSERVAȚIE

Diateza face uneori diferența dintre verb nepredicativ, copulativ, și verb predicativ:

VERB DIATEZA ACTIVĂ DIATEZA REFLEXIVĂ
a face Ea face multe greșeli la gramatică.– verb predicativ – Ea s-a făcut foc și pară, când a aflat vestea.– verb copulativ –
a părea Ea pare o copilă pe lângă el.– verb copulativ – Se pare că se mai face o excursie.– verb predicativ –