WILL exprimă:

I. o comandă impersonală

 • You will do your exercises at once.

II. insistența, hotărârea de face o acțiune

 • I will go to the seaside whatever my parents says.

III. acțiune repetată, obicei al unei persoane will frecventativ

 • He will look at passers-by for hours.

IV. o invitație la persoana a II-a în propoziții interogative

 • Will you come to my party tomorrow?

V. o cerere sau o rugăminte pe un ton politicos, dar mai autoritar decât would

 • Will you give me your notebook?

VI. o intenție spontană, în momentul vorbirii la persoana I, de obicei forma contrasă ‘ll

 • I’m hunger.
 • I’ll fix you the dinner.

WOULD se folosește pentru a exprima

I. o rugăminte

 • Would you help me, please?

II. ca formă de Past Tense pentru will în vorbirea indirectă

 • He said he would bring me the book.

III. refuzul de a face o acțiune în trecut.

 • They wouldn’t wait for us.

IV. activitate repetată în trecut would frecventativ

 • Jane would practice piano.
 • He would watch television for hours.

V. probabilitatea

 • That would be their house.

WOULD RATHER  este folosit pentru a exprima preferința.

Vezi SURSE