Skip to main content

Locul adverbelor în construcții infiniti

Adverbele always, already, again, almost, carefully, clearly, ever, just, merely, once more, often, quickly, simply, still, utterly etc. se amplasează astfel: I. dacă nu există verbe auxiliare (to have și to be) fie înaintea particulei de infinitiv to – unsplit infinitive: Mother seemed always to be in a hurry. fie după particula de infinitiv to […]

THE INFINITIVE

Formele infinitivului în limba engleză: prezent, aspectul simplu, diateza pasivă to make – to be made prezent, aspectul continuu, diateza activă: to make – to be making prezent, aspectul continuu, diateza pasivă: to make – to be being made perfect, aspect simplu, diateza activă: to make – to have made perfect, aspect simplu, diateza pasivă: […]

INVERSION

Inversiunea în limba engleză este folosită în următoarele cazuri: I. DUPĂ ADVERBE NEGATIVE 1.expresii de timp: rarely, seldom, never Never have I tasted such a delicious cake.Rarely had I heard such a piece of impoliteness.Seldom can a man have seen such a great disaster. ATENȚIE: se folosesc în special cu present perfect, past perfect, can […]

Lista verbelor neregulate grupate foneti...

drive                drove               driven ride                  rode                 ridden strike               struck              stricken/ struck write                wrote               written rise                  rose                 risen awake             awoke             awoken wake                woke               woken choose             chose               chosen fall                   fell                   fallen  steal                 stole                 stolen bear                 bore                 […]

Compound Adjectives II – Adjective compu

fine-sounding names  – names which sound fine  –  nume care sună bine a potatoe-growing farm  –   farm on which mostly potatoes grow  –  fermă de cartofi a coffee-drinking woman  –  a woman which drinks much coffee  –  femeie care bea multă cafea a well-meaning man  –  a man who means well  –   persoană bine intenționată […]

 
Vreau sa reusesc