Skip to main content

Fișă de lucru – Limba Română – Vocabular

Grupați pe familii de cuvinte cuvânt, vorbă, conștiință, vorbăreț, vocală, bun, conștient, cuvântare, vorbitor, cuvânta, vorbuliță, albastru, cuvântător, vorbi, conștiincios, cuvințel, albăstrire, vorbire, vocaliza, conștiinciozitate, vocalic, albăstrui,  vorbărie, bunătate, vorbușoară, vocalizare, bunicel, albăstreală, albăstrea, albăstri               Indicați care sunt rădăcinile sau temele și terminațiile cuvintelor de la exercițiul de […]

Sinonime – exerciții

Înlocuiți cuvântul evidențiat cu un sinonim în funcție de context: … această oaste 〈…〉 a înjosit de atâta ori trufia semilunii  → măreția semilunii Trufia poporului, măgulindu-se de această groasă lingușire… → mândria poporului …zări pe sprânceana dealului înălțându-se trufașă 〈…〉 cetățuia Neamțului → înălțându-se semeață

PARONIMELE

Paronimele sunt cuvinte care se aseamănă ca formă, dar au sens diferit. Paronimele diferă între ele printr-un fonem, cel mult două. Paronime cu radical același sufixe diferite: adagiu (maximă, aforism) – adagio (termen muzical) anual – anuar familial – familiar glacial – glaciar lineal – linear, și cu varianta acceptată liniar literal– literal numeral – […]

Arhaisme

aferim – foarte bine alișveriș – comerț, negoț arhon, arhonda – titlu de politețe din epoca fanarioților ban – titlul purtat de primul boier în rang în Țara Românească baseță – josnicie biniș – haină lungă îmblănită blagorodnic – nobil, de neam bojogar – borfaș a buciuma – a suna din bucium caftan – manta […]

ORTOGRAME

m-ai/mai, l-a/la, l-ați/lați, ne-a/nea, ne-am/neam, s-a/sa, i-a/ia, i-au/iau, v-a/va, mi-au/miau c-ai/cai, c-am/cam, c-ar/car, c-aș/caș, c-or/cor, să-i/săi, ș-al/șal, ș-ale/șale n-ai/nai, n-a/na, n-aș/naș, n-oi/noi, n-or/nor i-ar/iar, l-aș/laș, l-or/lor, m-oi/moi, m-or/mor, s-ar/sar, te-i/tei, v-ar/var, v-oi/voi vi-i/vii, ți-i/ții, mi-i/mii, ți-e/ție ce-ai/ceai, ce-a/cea, ce-i/cei du-ne/dune, ni-l/nil, ce-l/cel de-al/deal, de-a/dea, p-un/pun, a-i/ai  

Pleonasmul

Pleonasmul este o greșeală de exprimare care se produce prin asocierea de cuvinte cu același sens. același numitor comun adevăruri veritabile a-și aduce aportul afluență numeroasă de vizitatori aproximativ vreo 100 de persoane conviețuiau împreună autobiografia mea citat reprodus din articolul coasociat coboară jos colaborare reciprocă continuă mai departe contraargumentează împotriva copartener convorbire cu dar […]

Neologisme

Mai jos este o listă cu serie de neologisme dintre cele mai uzuale,  pentru școlari aberație elucubrație jignire afront ager sagace jignit ofuscat amenințător fulminant lămurit distinct anevoios dificil logic discursiv anula revoca luptător insurgent artificial factice măcel carnagiu a asupri a oprima milă pietate ascultător obedient muri sucomba autohton aborigen jignire afront banchet festin […]

 
Vreau sa reusesc